Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (SPD3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Råvarer og egenskaper

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke metoder for tørking, salting og lagring av skinn, pels og leggskinn i samsvar med tradisjon og miljø
 • bestemme bruksområder for ulike typer huder, skinn og pels og gjøre rede for deres egenskaper
 • vurdere kvalitet på råvarer og sortere råvarer etter samiske benevninger og kvalitetskriterier
 • påvise eventuelle kvalitetsfeil i råvarene
 • garve og berede pels, skinn, lær og leggskinn med naturlige råvarer
 • anvende barksorter, smøring, maskiner, verktøy og produksjonsutstyr i tråd med tradisjon og nye produksjonsmetoder
 • gjør rede for prosessene med farging, smøring og mjukgjøring av skinn
 • gjøre rede for metoder for oppbevaring, vedlikehold og rensing av skinn og pels
 • gjøre rede for hvordan prosesser og metoder påvirker råvarenes egenskaper ved bruk av vegetabilske garvestoffer og kjemikalier
 • utføre vedlikehold av maskiner og teknologisk produksjonsutstyr

Produksjon og produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge egen arbeidsprosess fra råvare til ferdig produkt
 • lage skisser og arbeidstegninger og tilpasse mønster til egne produkter ut fra materialets form og farge, regionale tradisjoner og ny design
 • produsere duodjiprodukter av huder, skinn, pels og leggskinn etter tradisjonelle samiske metoder og nye produksjonsmåter
 • lage dekorasjon, tilbehør og bestanddeler til duodjiprodukter av annet materiale enn skinn- og pels
 • bruke sømteknikker tilpasset skinn og ulike pelstyper og produkter
 • gjøre rede for skinn- og pelsduodjiens historie, utvikling, kulturtradisjoner og trender
 • håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte ved lagring, bruk og ventilasjon
 • drøfte etiske og miljømessige sider ved bruk av pels fra pelsdyr
 • bruke fagspråk og regional samisk duodjiterminologi i kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere
 • tolke og nyttiggjøre seg trender
 • dokumentere behov for skinn- og pelsduodjiprodukter og tjenester
 • planlegge arbeidet i tråd med bedriftens kvalitetssystem og HMS instrukser

Næring, økonomi og marked

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • innhente opplysninger om offentlig lov og regelverk og drøfte ulike selskapsformer for en virksomhet
 • forklare forskjellen mellom regnskap for en bedrift, næringsoppgave, merverdiavgiftsoppgave, selvangivelse og hvordan disse kan brukes i videreutvikling av bedriften
 • regne ut pris på produkter og tjenester på grunnlag av tidsbruk og materialforbruk og beregne lønnsomhetsgrad for produksjon
 • ta i bruk metoder for innhenting og analyse av markedsdata og bruke dataen i markedsføring og salg
 • kommunisere med kunder ved klager og reklamasjoner
 • gjøre rede for bransjens organisering i Sápmi og i Norge

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!