Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift (SPD3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Råvarer og egenskaper

Hovedområdet omfatter bearbeiding og bruk av skinn, hud og pels fra ulike pattedyr, fiskeskinn og fugleskinn, avhåret skinn og lær etter samiske kulturtradisjoner og nye produksjonsmetoder. Hovedområdet omfatter bruk av vegetabilske berednings- og garveprosesser og bruk av kjemikalier i berednings- og garveprosesser. Det dreier seg om å utnytte råvarenes egenskaper og vurdere kvalitet til ulike formål. Hovedområdet omfatter også bruk av digitalt utstyr, elektriske maskiner og produksjonsutstyr.

Produksjon og produktutvikling

Hovedområdet dreier seg om produksjonsplanlegging. Bevaring og videreutvikling av tradisjonelle metoder og produksjon og produktutvikling etter samiske kulturtradisjoner er sentralt i hovedområdet. Hovedområdet omfatter kvalitetsvurdering av råvarer og bearbeidede materialer til ulike formål og bruk av manuelle og maskinelle produksjonsprosesser. I hovedområdet inngår bruk av ulike sømteknikker og montering av skinn og pels til produkter som settes sammen av ulike materialer.

Videre omfatter hovedområdet kunnskap om tradisjoner og særpreg i design og kvalitet, vurdering av etiske sider ved skinn- og pelsduodjifaget og oppfølging av regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Næring, økonomi og marked

Hovedområdet omfatter økonomi og forretningsutvikling og beregning av kostnader, pris og lønnsomhet. Videre omfatter hovedområdet markedsføring, salg og kundebehandling. Kunnskap om duodjibransjens organiseringer inngår også i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!