Læreplan i smedfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SME3-01)

Vurdering

Vg3 smedfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Smedhandverk

Design og produktutvikling

Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på sju virkedager.

Alle kandidatar som ikkje har følgt normalt opplæringsløp, må ha bestått ein eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen blir utarbeidd sentralt og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!