Læreplan i fordypning i samisk (SFS2-01)

Etter 10. årstrinn

Utforsking av språket i bruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og presentere en undersøkelse av hvordan barn og unge bruker samisk og hvordan språket brukes ulikt av ulike aldersgrupper
 • utforske hvordan teknologi og endringer i samfunnet påvirker samisk og bruken av språket og drøfte tradisjonskunnskapens betydning i dagens samfunn
 • presentere ordspråk og billedlige uttrykk på samisk og sammenlikne med andre språk, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter
 • sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig samisk med talemålet og presentere resultatet av sammenlikningen
 • eksperimentere med tolking og oversettelse mellom samisk og andre språk og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg og kontekst
 • eksperimentere med ulike muntlige og skriftlige uttrykksformer i ulike sjangere
 • presentere et utvalg av ord og uttrykk som er like og forskjellige i de samiske språkene
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforsking av språket i bruk

Språk og kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og presentere et utvalg selvvalgte tekster
 • formidle egne opplevelser av film, teater og musikk og vurdere bruk av virkemidler
 • formidle og kommentere medieoppslag fra selvvalgte medier og lage egne oppslag for ulike medier
 • framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster
 • utvikle og presentere sammensatte tekster med utgangspunkt i forfatterskap ved hjelp av digitale verktøy
 • sammenlikne og vurdere nettsteder på samisk med hensyn til flerspråklighet, bruksmåter, informasjonsverdi og design
 • vurdere bruk av kilder med hensyn til innhold, opphavsrett og personvern
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!