Læreplan i fordypning i samisk (SFS2-01)

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Årstrinn

Hovedområder

8.-10.

Utforsking av språket i bruk

Språk og kommunikasjon

Utforsking av språket i bruk

Hovedområdet utforsking av språket i bruk dreier seg om forholdet mellom språket som system og språket i bruk. I hovedområdet inngår utforsking av samisk språk der sentrale elementer er egen språkbruk, nåtidsspråk og hvordan språkbruk er situasjons- og kontekstavhengig. Det dreier seg også om komparative blikk på språk, hvordan samisk endrer seg over tid og hvordan medier påvirker samisk. Oversetting og tolking mellom samisk og andre språk inngår i hovedområdet.

Språk og kommunikasjon

Hovedområdet språk og kommunikasjon dreier seg om å videreutvikle muntlig og skriftlig kommunikasjon, lese- og skrivekompetanse. Sentralt i hovedområdet er å forstå, vurdere og reflektere over muntlige og skriftlige uttrykksformer og selv lage og fremføre ulike typer tekster. I dette inngår sammensatte tekster der lyd, skrift og bilder samlet skaper en helhetlig mening. I hovedområdet inngår uttrykksformer som bøker, teater, film, aviser, musikkvideoer og nye digitale uttrykksformer.

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!