Læreplanen er utgått!

Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2 (SBR2-01)

Skogskjøtsel, utmark og bedrift

Skogskjøtsel, utmark og bedrift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid i skog og utmark i tråd med gjeldende regelverk og bransjestandarder
 • velge foryngelsesmetode og utføre foryngelse av skog
 • vurdere behov for og utføre ungskogspleie
 • fastsette bonitet på grunnlag av vegetasjonstyper
 • utføre markberedning, såing og planting
 • bruke motorryddesag og manuelle redskaper i bestandspleie
 • bruke yrkesrelevante, digitale verktøy i informasjonsinnhenting, kommunikasjon og posisjonering
 • presentere et utvalg typiske plante- og dyrearter i noen skogtyper og gjøre rede for deres leveområder
 • beskrive økologiske sammenhenger i ulike skogtyper, identifisere merkeplanter, biotoper og kulturminner, og vurdere konsekvenser av menneskelig aktivitet
 • planlegge og utøve skog- og utmarksnæring med hensyn til økologi, allmennhet og andre brukergrupper
 • forklare forskjeller mellom naturskog og kulturlandskap
 • vurdere muligheter for ny næringsvirksomhet basert på skog- og utmarksressurser
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere utmarksaktiviteter tilrettelagt for publikum til ulike årstider
 • planlegge og gjennomføre produksjon av bioenergi
 • utføre arbeid i skog og utmark etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • sette mål og vurdere lønnsomhet for en utmarksproduksjon
 • forklare forskjellen mellom budsjett og regnskap, påpeke eventuelle avvik og mulige årsaker til dem
 • gjøre rede for skogbrukets organisasjoner og sentrale trekk ved offentlig skogsforvaltning

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!