Læreplanen er utgått!

Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2 (SBR2-01)

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere skogsdrift, på egen hånd og i samarbeid med andre
 • planlegge tynning og foryngelseshogst etter skogbruksplan, gjeldende regelverk og miljøstandarder
 • bruke lastbærer, landbrukstraktor, motorsag og andre yrkesrelevante motorredskaper i tynning og foryngelseshogst i samsvar med gjeldende regelverk
 • bruke maskiner og teknisk utstyr i skogsdrift i samsvar med gjeldende regelverk og standarder, og dokumentere det
 • utføre sommer- og vintervedlikehold av skogsveger
 • forklare hogstmaskinens anvendelsesområde og virkemåte, og utføre innstillinger
 • demonstrere enkel manøvrering og avvirkning med hogstmaskin eller hogstmaskinsimulator
 • bruke yrkesrelevante, digitale verktøy til planlegging, produksjons- og driftsoppfølging og posisjonering
 • utføre regelmessig vedlikehold på hogstmaskin, lastbærer, landbrukstraktor, motorsag og andre motorredskaper
 • foreta feilsøking og vedlikehold av motor, drivverk, hydrauliske og elektriske systemer, og utføre enklere reparasjonssveising etter gjeldende regelverk
 • planlegge og utføre vedlikehold av anlegg og produksjonsutstyr til bruk i skog og utmark
 • planlegge og utføre etterarbeid etter tynning og foryngelseshogst i tråd med gjeldende standarder og hensynet til allmennhetens frie ferdsel
 • vurdere risiko ved arbeid i skog og utmark og ivareta egen og andres sikkerhet i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!