Læreplanen er utgått!

Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2 (SBR2-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er del av fagkompetansen. I skogbruk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i skogbruk innebærer å bruke yrkesrelevante fagbegreper og diskutere ulike forslag og løsninger. Det betyr å forklare og presentere prosesser og produkter for kunder, myndigheter og allmennhet.

Å kunne utrykke seg skriftlig i skogbruk innebærer å rapportere og dokumentere prosesser og produkter. Videre betyr det å delta i digital kommunikasjon og informasjonsutveksling.

Å kunne lese i skogbruk innebærer å bruke bruksanvisninger, vedlikeholdsskjemaer og HMS-datablader, og å orientere seg i faglitteratur og medier.

Å kunne regne i skogbruk innebærer å bruke tall og beregninger til å sette lønnsomhetsmål, lage enkle kalkyler og analysere resultater. Det betyr å sette opp budsjetter og føre enkle regnskaper.

Å kunne bruke digitale verktøy i skogbruksfaget innebærer å hente informasjon, kommunisere digitalt og foreta kalibrering og utføre beregninger med yrkesrelevante digitale verktøy. Det betyr å kunne bruke digitale verktøy til driftsoppfølging, produksjonsstatistikk, vedlikeholdsstatistikk, kartbehandling og posisjonering.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!