Læreplan i reservedelsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RSD3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Kommunikasjon og service

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle kunder i tråd med bedriftens og leverandørens retningslinjer for kundebehandling
 • veilede kunder i valg av deler og tilbehør til kjøretøy ut fra kundens behov og gjeldende regelverk
 • skaffe til veie priser og alternativer etter kundenes ønsker og behov og framskaffe varene
 • veilede kunden om valg og montering av sikkerhetsutstyr og tilbehør
 • motta og behandle reklamasjoner på grunnlag av forhandlerens og leverandørens garantisystemer og kontrollere at behandlingen er i tråd med kjøps- og forbrukerkjøpsloven
 • bruke og vedlikeholde bedriftens kundesystem for sortering av kundedata
 • behandle opplysninger i tråd med fagetiske normer
 • redegjøre for bedriftens historie og organisering
 • anbefale bruk av byttekomponenter ut fra pris og miljøhensyn
 • planlegge og utføre arbeidet i tråd med bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring
 • gjennomføre salgsfremmende tiltak

Logistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke lagerstyringssystem for innkjøp, salg og oppfølging
 • bruke lagerets lokasjonssystem
 • bygge opp, justere og strukturere lageret med tanke på varenes størrelse, vekt, omsetningshastighet og miljøkrav
 • gjennomføre mottakskontroll av varer, tilgangsføre og plassere varene i lageret og fullføre salg til kundene i tråd med rutiner
 • behandle ordrer, restordrer, fakturaer, reklamasjoner og returprosedyrer i bedriftens lagersystem
 • bruke rutiner for innkjøp, salg, leveringstid, kostnader og lagerverdi
 • gjennomføre varesanering i tråd med gjeldende rutiner
 • gjennomføre varetelling i tråd med gjeldende rutiner
 • redegjøre for vareflyten fra leverandør til gjenvinning og destruksjon

Produkter og produktvalg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • følge sikkerhetstiltak ved lagring, bruk og salg av helsefarlige produkter
 • bruke verneutstyr etter gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet
 • veilede kunden om ekstrautstyr og sikkerhetsinnretninger i tråd med produsentkrav og forskrifter
 • veilede kunden i valg av væsker og smøremidler i tråd med produsentens spesifikasjoner
 • veilede kunden om kosmetiske og korrosjonshindrende produkter og deres bruksområder
 • innhente og bruke produkt- og HMS-datablader
 • veilede kunden om produkter i komfortgruppen til kjøretøyfabrikanter
 • innhente informasjon om og redegjøre for utviklingen av produkter og krav til produkthåndtering

Økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • styre lageret i tråd med rutiner for økonomistyring
 • foreslå kostnadsreduserende tiltak i lagerdriften
 • redegjøre for bedriftens krav til lønnsomhet
 • redegjøre for hovedpostene i bedriftens budsjett
 • fakturere i tråd med faktureringsrutinene
 • gjennomføre betalinger i tråd med bedriftens betalingsformer og betalingsrutiner
 • redegjøre for kostnader og kredittidens betydning for likviditet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!