Læreplan i reservedelsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RSD3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Kommunikasjon og service

Hovedområdet kommunikasjon og service omfatter samspillet mellom kunde og selger. Veiledning av kunder i valg av deler og løsninger inngår i hovedområdet. Videre omfatter det innhenting av priser og alternativer. Etikk og bedriftens organisering av arbeidet hører også med.

Logistikk

Hovedområdet omfatter styring og drift av lager. Videre omfatter det rutiner for salg, oppbevaring, forsendelser, reklamasjoner og retur av deler til produsent og til destruksjon. Mengdejustering inngår også i hovedområdet.

Produkter og produktvalg

Hovedområdet omfatter innhenting og formidling av informasjon om produkter. Videre omfatter det veiledning av kunder i produktvalg samt behandling av ulike produkter. Bruk av regelverk og produsentenes spesifikasjoner inngår i hovedområdet.

Økonomi

Hovedområdet omfatter økonomisk styring av lageret. Videre omfatter det budsjetter, lønnsomhet, kostnader, innkjøp, varebeholdning, omsetningshastighet og bruk av økonomiske styringsverktøy.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!