Læreplan i reservedelsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RSD3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I reservedelsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i reservedelsfaget innebærer å drøfte faglige løsninger med kunder, samarbeidspartnere og kollegaer. Det innebærer også å gi informasjon og veiledning til kunder og å dokumentere utført arbeid.

Å kunne lese i reservedelsfaget innebærer å finne tekniske opplysninger og spesifikasjoner, forstå og bruke delekataloger og datablader og helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter.

Å kunne regne i reservedelsfaget innebærer å gjøre beregninger i kundetilbud, kalkulere og rabattere. Videre innebærer det beregninger som gjelder innkjøp, vurdering av lagerverdier og øvrige kostnader.

Å kunne bruke digitale verktøy i reservedelsfaget innebærer å bruke digitale og søkbare dokumenter, forskrifter og tekniske data. Videre innebærer det bruk av digitale styringssystemer for lager, innkjøp og dokumentasjon.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!