Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RLV3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovudområde

Service- og vertskapsrolla

Hovedområdet omfatter det å ivareta kunden i det helhetlige reiselivsproduktet. Gjeste- og kundeorientering, produktkunnskap, etikk og samarbeid med andre reiselivsvirksomheter er sentrale deler av hovedområdet. Tverrkulturell kommunikasjon inngår også. Videre dreier det seg om formidling av produkt og tjenester fra egen virksomhet og samarbeidende virksomheter.

Sal og marknadsføring

Hovedområdet omfatter salg, mersalg og gjensalg av produkter og tjenester og videreutvikling av disse. Videre dekker hovedområdet skriftlig og muntlig kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere ved formidling, presentasjoner og utarbeidelse av markedsføringsmateriell og hjemmeside.

Drift

Hovedområdet omfatter organisering av virksomheten, samarbeidspartnere og virksomhetens kjerneprodukter. Videre inngår daglige arbeidsoppgaver knyttet til økonomi og rutiner og gjeldende regelverk.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!