Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk - samisk (RLE2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 4. årstrinn

Kristendom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om innholdet i sentrale tekster i 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente
 • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente
 • lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger
 • beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere dette
 • samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste, høytider og kunst
 • kjenne til samisk og norsk salmetradisjon

Sirkumpolare urfolks religioner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om samiske og andre sirkumpolare skapelsesberetninger og opphavsmyter om landskapets form og dyrs utseende
 • samtale om utvalgte samiske fortellinger som uttrykk for leveregler, livet i naturen og det samiske fellesskapet
 • samtale om skikker og navnetradisjoner som bygger fellesskap mellom mennesker
 • gjenkjenne kunst fra sirkumpolare urfolks religioner og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til disse

Jødedom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen
 • samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesning, matregler, høytider og kunst

Islam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om profeten Muhammeds liv, åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen
 • samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Koran-lesning, matregler, høytider og kunst

Hinduisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om en av hinduismens guder og gudinner
 • samtale om hvordan religiøs praksis kommer til utrykk gjennom leveregler, puja, matregler, høytider og kunst

Buddhisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om Siddhartha Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha
 • samtale om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner, meditasjon, høytider og kunst

Livssyn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn
 • samtale om hvordan livssynshumanisme kommer til uttrykk gjennom leveregler, seremonier og kunst

Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om filosofen Sokrates
 • utrykke tanker om livet og døden, glede og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn
 • føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett

Side 6 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!