Læreplan i fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSP1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Vurdering

Fremmedspråk nivå I, II og III

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Fremmedspråk nivå I

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.

Fremmedspråk nivå II

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.

Fremmedspråk nivå III

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.

Eksamen for elever [1]

Programfag

Ordning

Fremmedspråk nivå I

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Fremmedspråk nivå II

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Fremmedspråk nivå III

Elevene kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister [1]

Programfag

Ordning

Fremmedspråk nivå I

Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Se for øvrig note 1 under.

Fremmedspråk nivå II [2]

Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Fremmedspråk nivå III [3]

Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

[1] I videregående opplæring har vi hittil hatt en ordning der privatister har kunnet gå opp til kun skriftlig eksamen i en rekke fremmedspråk. Denne ordningen vil fases ut i 2011 og 2012. Fra og med eksamen våren 2012 vil et utvalg av disse fremmedspråkene følge ordinær vurderingsordning. Siste eksamen etter ordning med kun skriftlig eksamen i disse språkene blir høsten 2011. Oversikt over alle språk som følger ordinær eksamen fra og med våren 2012, finner du i Utdanningsdirektoratets rundskriv om ”fag- og timefordeling for grunnopplæringen”. Språk som ikke står på Utdanningsdirektoratets oversikt over utvalgte språk, vil gå ut av eksamenstilbudet. Siste eksamen i disse språkene blir høsten 2012, og da med kun skriftlig eksamen.

[2] Privatist som går opp til eksamen i fremmedspråk programfag nivå II, kan få godskrevet underliggende nivå uten at det settes karakter. Dette gir en av følgende kombinasjoner av samme fremmedspråk på dokumentasjonen:

- programfag nivå II og I eller - programfag nivå II og fellesfag nivå I

For å få godskrevet fellesfag nivå I må privatisten ha avsluttet et annet fremmedspråk på nivå I i grunnskolen. (Fellesfag nivå II kan ikke kombineres med programfag nivå I i samme språk.)

[3] Privatist som går opp til eksamen i Fremmedspråk programfag nivå III, kan få godskrevet underliggende nivå uten at det settes karakter. Dette gir en av følgende kombinasjoner av samme fremmedspråk på dokumentasjonen:

- programfag nivå III, II og I eller - programfag nivå III og fellesfag nivå II eller- programfag nivå III og II og fellesfag nivå I

For å få godskrevet fellesfag nivå I må privatisten ha avsluttet et annet fremmedspråk på nivå I i grunnskolen. (Fellesfag nivå II kan ikke kombineres med programfag nivå I i samme språk.)

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 10 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!