Læreplanen er utgått!

Forsøkslæreplan i programmering og modellering X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PRM1-01)

Hovedområder

Grunnleggende programmering

Hovedområdet handler om grunnleggende programmering og hvordan programmer bygges opp på en hensiktsmessig måte. Det dreier seg om å lage koder for å definere variabler, løkker, tester, graftegning (plotting), funksjoner og tabeller. Hovedområdet tar for seg stegene som kreves for å løse problemer ved hjelp av programmering, også kjent som algoritmisk tankegang. Videre handler det om å gi eleven en innføring i virkemåten til datateknologi.

Matematiske metoder

Hovedområdet handler om å bruke programmering til å løse matematiske problemer med numeriske metoder.

Modellering

Hovedområdet handler om å vurdere og drøfte utfordringer og fordeler ved ulike modeller og metoder. Videre dreier det seg om utvikle modeller og simuleringer med utgangspunkt i praktiske problemstillinger fra natur- og samfunnsvitenskapen og eksperimenter.

Side 3 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!