Læreplanen er utgått!

Forsøkslæreplan i programmering og modellering X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PRM1-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I programmering og modellering forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i programmering og modellering X innebærer å formulere koder, algoritmer og gjøre rede for tankegangen bak disse og sette ord på ideer og hypoteser. Det vil si å stille spørsmål, delta i samtaler og drøftinger av situasjoner og problemer i programmering og modellering og argumentere for egne løsningsmetoder. Det vil også si å dokumentere programmer på en hensiktsmessig måte.

Å kunne lese i programmering og modellering X innebærer å kunne lese og hente ut informasjon fra kode. Det betyr å forstå programmeringsspråklige symboluttrykk og oppbygning. Det vil også si å forstå og tolke organisert visuell informasjon, som tabeller, diagrammer, grafer og geometriske figurer, både i oppgaver og i programmer.

Å kunne regne i programmering og modellering X går ut på å kunne regne ut matematiske problemer ved hjelp av numeriske metoder. Samtidig innebærer det å kunne sammenlikne numeriske løsninger med analytiske løsninger, og vurdere rimeligheten av disse løsningene.

Digitale ferdigheter i programmering og modellering X innebærer å bruke programmeringsspråk til beregninger og visualisering. Det innebærer også å hente, bearbeide og presentere matematisk informasjon i elektronisk form.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!