Forsøkslæreplan

Forsøkslæreplan i programmering og modellering X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PRM1-01)

Programmering og modellering X

Grunnleggende programmering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for overgangen mellom høynivåkode og lavnivåkode
 • omgjøre problemstillinger til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse
 • bruke grunnleggende programmering som variabler, datatyper, løkker, tester, plotting, tilfeldige tall, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
 • lage strukturerte og oversiktlige programmer med hensiktsmessige kommentarer

Matematiske metoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage programskisser og algoritmer med utgangspunkt i et matematisk problem
 • bruke og utlede numeriske metoder for å derivere og integrere funksjoner
 • bruke og utlede metoder for å finne nullpunkter til funksjoner
 • bruke og utlede numeriske metoder til å løse differensiallikninger
 • sammenligne noen analytiske og numeriske metoder

Modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforme matematiske modeller med utgangspunkt i praktiske problemstillinger og vurdere modellene
 • gjøre rede for modellbegrepet og drøfte ulemper og fordeler ved noen modeller
 • sammenligne resultater fra simuleringer med eksperimentelle data
 • planlegge, utføre, drøfte og presentere et selvstendig arbeid knyttet til modellering

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!