Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (POS1-02)

Struktur

Politikk, individ og samfunn består av fire programfag: sosialkunnskap, samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter. Programfagene kan velges uavhengig av hverandre.

Programfagene er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Sosialkunnskap

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder

Livsfasene

Velferdsforskjeller

Sosiale problemer

Velferdsstat og menneskerettigheter

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografiske verktøy og metoder

Befolknings- og bosettings-geografi

Økonomisk geografi

Endring i byer og regioner

Utviklingsgeografi

Sosiologi og sosialantropologi

Samfunns vitenskapelige tenkemåter

Kulturforståelse

Sosialisering

Produksjon og arbeid

Fordeling av goder

Politikk og menneskerettigheter

Politiske prosesser og institusjoner

Demokrati og medborgerskap

Internasjonale politiske systemer og aktører

Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter

Menneskerettighetenes verdigrunnlag

Menneskerettighetene i politisk praksis

Side 2 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!