Læreplan i platearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift (PLA3-01)

Etter Vg3

Dokumentasjon, kvalitet og HMS

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke produktdatablader
 • planlegge og utføre arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer og standarder
 • bruke rapporter og skjemaer i tråd medarbeidsoppgaver
 • registrere avvik og foreslå korrigerende tiltak
 • forklare hovedprinsippene i bedriftens kvalitetssikringssystem
 • bruke metoder for sporbarhet for plater, profiler, strukturelle rør og utstyr
 • utføre stropping og anhuking i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget
 • drøfte faglige løsninger med kollegaer
 • vurdere økonomiske konsekvenser av metode- og materialvalg
 • gjøre rede for bedriftens organisasjonsstruktur og egen plassering og funksjon i bedriften
 • utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med bedriftens instruks
 • gjøre rede for og utføre arbeidet i tråd med gjeldende krav til HMS

Platearbeid og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge materialer i tråd med tegninger og spesifikasjoner
 • klargjøre materialer for sammenføying
 • beregne materialbruk, sveisekrymp, deformasjon og likevekt
 • bearbeide stålplater, profiler og strukturelle rør i tråd med arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • gjøre rede for sammenføyingsmetoder i tråd med arbeidsoppdrag
 • utføre sveis og heftsveis i tråd med sveiseprosedyrer og spesifikasjoner
 • legge inn forbøying og avstivinger og redegjøre for deformasjoner og sveisekrymp
 • bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgavene
 • bruke manuelle og CNC-styrte maskiner
 • bruke måleverktøy og vurdere måleresultater
 • sette sammen komponenter og konstruksjoner i tråd arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • demontere, reparere og rette opp komponenter og konstruksjoner
 • utføre varmebehandling og nedkjøling og forklare hva som skjer med materialer
 • gjøre rede for metoder for korrosjonsbeskyttelse og overflatebehandling av ulike materialer
 • planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!