Læreplan i platearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift (PLA3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I platearbeiderfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i platearbeiderfaget innebærer å drøfte faglige løsninger med kollegaer.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i platearbeiderfaget innebærer å fylle ut skjemaer og rapporter.

Å kunne lese i platearbeiderfaget innebærer å følge arbeidstegninger, dokumentasjon, instrukser, rapporter og tekniske standarder.

Å kunne regne i platearbeiderfaget innebærer å beregne størrelser, materialbruk, sveisekrymp og deformasjon. Det innebærer også vektberegninger og geometriske beregninger.

Å kunne bruke digitale verktøy i platearbeiderfaget innebærer å bruke digitale måleinstrumenter og utstyr. Det innebærer også å stille inn og overvåke CNC-styrte maskiner.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!