Læreplan i platearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift (PLA3-01)

Hovedområder

Dokumentasjon, kvalitet og HMS

Hovedområdet omfatter bruk av standarder, spesifikasjoner, prosedyrer og bedriftens styringssystemer. Videre omfatter det bruk av arbeidstegninger og teknisk dokumentasjon. Kvalitetssikring, sporbarhet og HMS står sentralt i hovedområdet.

Platearbeid og produksjon

Hovedområdet omfatter bruk og vedlikehold av manuelle og CNC-styrte maskiner, teknisk utstyr og måleinstrumenter. Sammenføyingsmetoder inngår også i hovedområdet. Videre inngår materialkunnskap og valg av materialer i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!