Læreplan i optronikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (OPT3-01)

Etter Vg3

Tilvirkning og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tilvirke, reparere og vedlikeholde ulike optroniske komponenter og systemer
 • bruke teknikker, redskaper, måleinstrumenter, verktøy og maskiner i tilvirkning, reparasjon og vedlikehold av optroniske komponenter og systemer
 • gjøre rede for og begrunne valg av materialer og komponenter til bruk i optronikerfaget
 • gjøre rede for materialer og komponenter i sammenstillinger og systemer der flere teknologiområder inngår
 • gjøre rede for ulike funksjoner innen optikk, elektronikk og mekanikk
 • utnytte materialer og maskiner på en håndverksmessig måte
 • utføre håndverksarbeid innen optronikerfaget i henhold til arbeidsbeskrivelser
 • kontrollere og vedlikeholde måleverktøy og testutrustning i optronikerfaget
 • gjøre rede for regler og rutiner for kalibrering av måleverktøy og testutrustning i optronikerfaget
 • kontrollere og vedlikeholde verktøy, redskaper og maskiner
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforme og bruke illustrasjoner, arbeidstegninger og annen visuell informasjon i planlegging, tilvirkning, vedlikehold og reparasjon
 • gjøre rede for fagets og bransjens historie, tradisjon og utvikling
 • gjøre rede for og anvende nasjonale og internasjonale standarder, sikkerhetsbestemmelser og forskrifter relatert til produksjon, reparasjon og bruk av optroniske komponenter og systemer
 • vurdere pris på reparasjon og produksjon og gi faglig råd til kunder
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for optroniske instrumenter og tjenester
 • utarbeide tilbud på materialer, produkter og tjenester overfor kunder
 • anvende og kravformulere enkle digitale programmer for måling, logging, testing og utprøving av optroniske komponenter og systemer
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten bruk av digitale verktøy

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!