Læreplan i optronikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (OPT3-01)

Hovedområder

Tilvirkning og vedlikehold

Hovedområdet omfatter tilvirkning, vedlikehold og reparasjon av instrumenter og systemer knyttet til elektrooptiske sensorer, landmåleinstrumenter, observasjons- og overvåkningsutstyr, medisinsk utstyr, mikroskopi, kamera- og simulatorteknologi og navigasjons- og maskinstyringssystemer. Hovedområdet omfatter arbeidsprosessen fra skisse til ferdig produkt. Det innbefatter systemforståelse for oppbygging av instrumenter og teknologi. Tilvirkning av enkeltdeler, reparasjon, justering, vedlikehold, overflatebehandling og kvalitetssikring av optroniske komponenter, instrumenter og utstyr inngår i hovedområdet. Utvikling av håndverksferdigheter og bruk av materialer, redskaper og maskiner inngår også i hovedområdet.

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter praktisk arbeid fra idé til skisse og innbefatter teknisk tegning og konstruksjon. Hovedområdet omfatter også utvikling av kompetanse knyttet til standarder, sikkerhetsbestemmelser og forskrifter i optronikerfaget. Hovedområdet innbefatter prisvurdering, kundeveiledning og markedsføring.

Videre inngår presentasjon, dokumentasjon og kvalitetssikring av eget arbeid, samt helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!