Læreplan i optronikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (OPT3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen i faget. I optronikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i optronikerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere om estetikk, design, optroniske instrumenter og tjenester. Det innebærer også å presentere eget arbeid.

Å kunne lese i optronikerfaget innebærer å forstå og anvende faglitteratur. Det innebærer også å tolke og bruke arbeidstegninger, tekniske beskrivelser og veiledninger med tegn og symboler.

Å kunne regne i optronikerfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, størrelser, styrkeforhold og tidsbruk. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former, strukturer, proporsjoner og komposisjoner. Det innebærer videre å bruke formler i beregninger ved konstruksjon, produksjon og anvendelse av optroniske komponenter og systemer.

Å kunne bruke digitale verktøy i optronikerfaget innebærer å benytte digitalt utstyr i arbeid med optroniske instrumenter. Det innebærer også å innhente informasjon, tekniske veiledninger, beregninger og historikk. Det innebærer videre å bruke digitale verktøy i presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid og å delta i faglige digitale nettverk.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!