Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter nivå 2

Lytte og tale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • snakke med tydelig uttale
 • gi uttrykk for egne meninger
 • beskrive seg selv, familie, venner, fritid, skole, arbeidsliv og nærmiljø
 • ta imot og gi informasjon og beskjeder i ulike situasjoner
 • samtale med og stille spørsmål til medelever om faglige emner og hendelser i hverdagen
 • samtale om innholdet i filmer, dataspill, litterære tekster og teaterstykker
 • lytte til andre og gi respons på fortellinger og beskrivelser
 • gjengi hovedinnholdet i dramatiserte eller illustrerte muntlige framstillinger og fortellinger
 • forstå og bruke tall og størrelser i praktiske situasjoner

Lese og skrive

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og forstå ulike typer tekster
 • finne frem til og gjengi med egne ord informasjon i enkle fagtekster
 • bruke grunnleggende regler for tegnsetting
 • uttrykke egne følelser og meninger i egen skriving
 • ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
 • gi eksempler på hvordan ord og bilde virker sammen i tekster
 • skrive enkle fagtekster, sammensatte tekster, fortellinger og brev
 • fylle ut relevante skjemaer
 • bruke digitale medier til å skrive og gi hensiktsmessig respons på meldinger
 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • lese og forstå tabeller og grafiske framstillinger

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke grunnleggende strukturer for setningsbygging og tekstbinding
 • identifisere og beskrive ulike ordklasser og funksjonene til disse ordklassene
 • beherske ulike strategier for å lære nye ord og begreper
 • samtale om kommunikasjonsstrategier
 • bruke egne erfaringer til å snakke om likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål
 • beskrive og vurdere egen framgang med å lære norsk

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sentrale personer og handlinger i et utvalg skjønnlitterære tekster og tekster fra dagliglivet
 • fortelle om noen lokale og sentrale norske personer, steder og begivenheter
 • forklare betydningen av noen faste uttrykk, sentrale ordtak og språklige bilder
 • forklare hvordan valg av ord, stemmebruk og kroppsspråk kan uttrykke forskjellige holdninger
 • samtale om språklig mangfold i Norge
 • sammenligne ulike levesett, tradisjoner, omgangsformer og skikker
 • uttrykke egne tanker om personer og handlinger i norske TV-programmer, filmer og teaterstykker

Side 6 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!