Læreplan i norsk (NOR1-04)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2. årstrinn

Muntlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer
 • uttrykke egne følelser og meninger
 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst
 • lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing
 • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

Skriftlige tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
 • trekke bokstavlyder sammen til ord
 • lese store og små trykte bokstaver
 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse
 • bruke enkle strategier for leseforståelse
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster
 • bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur
 • bruke datamaskinen til tekstskaping
 • finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser
 • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt
 • gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!