Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (NOK2-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I næringslivsøkonomi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i næringslivsøkonomi innebærer å tilpasse språkbruken til målgruppe og situasjon. Det betyr å kunne kommunisere internt i bedriften og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Det innebærer å diskutere faglige problemstillinger, gi uttrykk for egne meninger, stille kritiske spørsmål og argumentere.

Å kunne skrive i næringslivsøkonomi innebærer å beskrive, forklare, vurdere og drøfte faglige temaer med sikker og korrekt språkbruk. Videre vil det si å dokumentere arbeidsprosesser som ledd i virksomheters kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid. Det betyr også å argumentere logisk og framstille en sak klart og presist.

Å kunne lese i næringslivsøkonomi innebærer å håndtere store mengder informasjon. Det vil si å forstå fagtekster og holde seg oppdatert i faget. Videre betyr det å trekke informasjon ut fra regnskap, revisjonsrapporter, tabeller og grafiske framstillinger og vurdere troverdigheten av utsagn og kilder.

Å kunne regne i næringslivsøkonomi innebærer å utføre økonomiske beregninger og lage tabeller og grafer. Det betyr å føre og avslutte regnskaper og sette opp budsjetter og kalkyler. Videre betyr det å beregne og vurdere avvik. Det vil også si å gjøre hensiktsmessige overslag og vurdere rimeligheten av svar.

Digitale ferdigheter i næringslivsøkonomi innebærer å bruke IKT i økonomiske beregninger. Det innebærer også bruk av tekstbehandlingsprogrammer, Internett, presentasjonsverktøy og beherske digital kildehenvisning.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!