Læreplan i nautisk instrumentmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (NAU3-01)

Vurdering

Vg3 nautisk instrumentmakerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Tilvirkning og vedlikehold

Produktutvikling

Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!