Læreplan i nautisk instrumentmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (NAU3-01)

Hovedområder

Tilvirkning og vedlikehold

Hovedområdet omfatter tilvirkning, vedlikehold og reparasjoner av nautiske og oseanografiske instrumenter. Hovedområdet innbefatter bruk av verktøy og maskiner. Kunnskap om ulike oseanografiske og nautiske instrumenters oppbygging, funksjon og virkemåte inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet bruk av nasjonale og internasjonale standarder i faget samt kunnskap om kalibrering, kontroll og vedlikehold av måleverktøy og testutstyr.

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter praktisk arbeid fra idé til skisse og innbefatter arbeid med tegning og konstruksjon av instrumenter og enkeltdeler. Hovedområdet omfatter fagets historie og utvikling samt trender og design. Hovedområdet innbefatter prisvurdering, kundeveiledning og markedsføring. Helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet. Presentasjon, dokumentasjon og kvalitetssikring av eget arbeid samt bruk av digitale verktøy inngår også.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!