Læreplan i nautisk instrumentmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (NAU3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen i faget. I nautisk instrumentmakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i nautisk instrumentmakerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere om estetikk, design, oseanografiske og nautiske instrumenter og tjenester.

Å kunne lese i nautisk instrumentmakerfaget innebærer å forstå og anvende faglitteratur, spesifikasjoner og bestillinger. Det innebærer også å tolke og bruke arbeidstegninger, tekniske beskrivelser og veiledninger med tegn og symboler.

Å kunne regne i nautisk instrumentmakerfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, størrelse, styrkeforhold og tidsbruk. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former, strukturer, proporsjoner og komposisjoner. Det innebærer videre å forstå og bruke formler i beregninger.

Å kunne bruke digitale verktøy i nautisk instrumentmakerfaget innebærer å benytte relevant digitalt utstyr i arbeid med nautiske instrumenter. Det innebærer også å innhente informasjon, tekniske veiledninger, beregninger og historikk. Det innebærer videre å presentere og dokumentere eget arbeid og å delta i faglige nettverk.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!