Læreplan i naturfag samisk (NAT2-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
 • gjenkjenne faresymbol for farlige stoffer og for farlig lys

Mennesket i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre aktiviteter i naturen for å lære om naturen, samtale om hvorfor dette er viktig, og filosofere over menneskets plass i naturen
 • samtale om forholdet mellom mennesker og dyr og menneskets ansvar for å behandle dyrene godt, blant annet med utgangspunkt i samiske eventyr og fortellinger
 • bruke observasjoner til å beskrive årstidene i samisk og norsk tradisjon, og fortelle om hvordan samiske betegnelser på månedene beskriver fenomener i naturen og samtale om riktige klær etter vær, forhold og årstid

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper

Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen
 • samtale om grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp
 • beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne

Fenomener og stoffer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser
 • beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn
 • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene

Teknologi og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft, og samtale om hvordan de virker
 • lage gjenstander som bruker refleksjon av lys, og samtale om hvordan de virker

Side 6 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!