Læreplan i naturfag (NAT1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2. årstrinn

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
 • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 • beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem
 • beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen
 • delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert

Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen
 • beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst ved aktiviteter ute og inne

Verdensrommet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre
 • observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året

Fenomener og stoffer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sortere ulike stoffer etter lett observerbare kjennetegn og fortelle om kjennetegnene
 • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene

Teknologi og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage gjenstander som kan bevege seg ved hjelp av vann eller luft og fortelle om det de har laget
 • lage gjenstander som bruker refleksjon av lys og fortelle om det de har laget

Side 6 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!