Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag (NAB6-01)

Næringsdrift i naturbruk

Ressurser og muligheter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre en kartlegging av natur- og kulturressurser i et valgt område
 • planlegge og gjennomføre bedriftsbesøk
 • beskrive og vurdere egne ressurser og kompetanse til å møte utfordringer knyttet til naturbasert næringsdrift
 • gjennomføre og lede en idémyldringsprosess om naturbasert næringsdrift og vurdere framlagte ideer i lys av gjeldende regelverk, miljøhensyn og ulike brukerinteresser
 • velge et prosjekt innenfor naturbasert næringsdrift og vurdere prosjektet i et historisk og framtidig perspektiv
 • finne fram til fagnettverk og eksterne ressurser som kan være til nytte i forbindelse med naturbasert næringsutvikling

Marked og økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre og presentere en enkel markedsanalyse og drøfte ulike markedsføringsstrategier
 • utvikle og drøfte en enkel markedsføringsplan for naturbaserte produkter
 • lage en forretningsplan for naturbasert produksjon
 • beskrive naturbaserte produkter som bygger på lokale tradisjoner, og som kan omsettes på nasjonale og internasjonale markeder
 • vurdere markedsføring av naturbaserte produkter nasjonalt og internasjonalt
 • vurdere kriterier for prising av varer og tjenester
 • gjøre rede for faktorer som kan påvirke det økonomiske resultatet i en naturbasert produksjon

Drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre produksjon og salg av naturbaserte varer og tjenester
 • diskutere krav som stilles til lederen av naturbaserte næringer, og vurdere seg selv opp mot disse kravene
 • veilede kunder og brukere og drøfte utfordringer knyttet til kundebehandling
 • beskrive rutiner for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med naturbasert produksjon

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!