Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag (NAB6-01)

Formål

Naturbruksnæringene utvikler i stor grad produkter og tjenester rettet mot nye markeder og kundegrupper. Dette omfatter lokal produksjon av nærings- og nytelsesmidler, foredling av produkter, tilrettelegging for opplevelser og tilbud innen turisme, og pedagogisk og helserelatert virksomhet.

Næringsdrift i naturbruk skal bidra til å utvikle produkter og aktiviteter basert på natur- og kulturressurser. Programfaget skal trekke linjer fra historiske tradisjoner for naturhøsting via dagens bruk til framtidig produktutvikling i et nasjonalt og internasjonalt marked. I dette inngår også samiske tradisjoner for naturhøsting. Programfaget skal bidra til å utvikle elevens forståelse for at naturbasert næringsdrift må skje i et bærekraftig perspektiv der hensynet til dyr, miljø og brukere er viktige rammebetingelser. Videre skal programfaget fremme natur- og kulturforståelse og gi eleven øvelse i å se muligheter for bruk av naturressurser i tråd med trender og politiske målsetninger.

Ved hjelp av refleksjon, diskusjon og praksis skal opplæringen gi eleven kunnskap og inspirasjon til å se muligheter og begrensninger ved utvikling av næringsaktiviteter gjennom møte med enkeltbedrifter, institusjoner og personer Opplæringen skal legge til rette for at eleven kan utvikle ferdigheter som veileder og tilrettelegger for ulike publikumsgrupper med ulike behov og krav. Opplæringen skal bidra til at eleven kan utvikle markedsforståelse og bevissthet om egne valg, og gi innsikt i økonomistyring og ledelse.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!