Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag (NAB6-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I næringsdrift i naturbruk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i næringsdrift i naturbruk innebærer å forklare og begrunne valg, argumentere for et standpunkt og delta i diskusjoner. Det betyr også å formidle fagkunnskap om lokale, regionale og internasjonale problemstillinger.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i næringsdrift i naturbruk innebærer å dokumentere utført arbeid og strukturere og skrive rapporter. Det betyr å utarbeide skriftlige saksframstillinger som underlag for drøfting av en sak.

Å kunne lese i næringsdrift i naturbruk innebærer å innhente informasjon fra saksdokumenter, fagstoff, lov- og regelverk og kart. Videre innebærer det å følge med i debatter om fagfeltet i dagspressen og andre medier.

Å kunne regne i næringsdrift i naturbruk innebærer å prissette et produkt, utarbeide budsjett, tolke et regnskap og sette opp og forstå enkel statistikk.

Å kunne bruke digitale verktøy i næringsdrift i naturbruk innebærer å søke etter informasjon nasjonalt og internasjonalt og arbeide med informasjonsutveksling. Det betyr dessuten å bruke tilgjengelig programvare til fakturering, budsjettering og analyse.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!