Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning (NAB3-01)

Vurdering

Vg3 naturforvaltning

Føresegner for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Naturforvaltning

Eleven skal ha standpunktkarakter i dette felles programfaget.

Eksamen for elevar

Programfag

Ordning

Naturforvaltning

Eleven skal opp til ein praktisk eksamen i dette felles programfaget. Eksamenen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Eksamen for privatistar

Programfag

Ordning

Naturforvaltning

Privatisten skal opp til ein skriftleg og ein munnleg eksamen i programfaget. Eksamenane blir utarbeidde og sensurerte lokalt.

Dei generelle føresegnene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 8 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!