Programområde for studieførebuande Vg3 innan naturbruk - Læreplan i felles programfag naturforvaltning (NAB3-01)

Hovudområde

Forvaltning av natur

Hovudområdet omfattar naturforvaltning som omgrep og dei tradisjonane og siktemåla fagområdet har. Vidare omfattar det organisering av arbeidet, regelverk og utfordringar knytte til vern og bruk av naturen.

Natur, næring og aktivitet

Hovudområdet omfattar gangen i å etablere eiga næringsverksemd og det sentrale regelverket knytt til dette. I hovudområdet inngår også kreativitet, innovative prosessar og nyskaping i tilknyting til naturbaserte næringar og aktivitetar.

Kartlegging, plan og tiltak

Hovudområdet omfattar arbeidsmåtar og metodar innan naturforvaltning med utgangspunkt i reelle problemstillingar i eitt eller fleire geografiske område i Noreg eller i utlandet. I dette inngår kartlegging av utvalde naturressursar og registrering av menneskeleg bruk. Vidare dreiar seg om ulike interessegrupper, aktuelle tiltak og utviklingsmodellar knytte til bruk og vern.

Side 3 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!