Læreplan i instruksjon og ledelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I instruksjon og ledelse forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i instruksjon og ledelse innebærer å kommunisere og uttrykke egne intensjoner verbalt og visuelt.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i instruksjon og ledelse innebærer å bruke egnet musikknotasjon og å utarbeide planer, søknader og dokumentasjon.

Å kunne lese i instruksjon og ledelse innebærer å forstå og tolke noter, tekst, tegn og symboler.

Å kunne regne i instruksjon og ledelse innebærer å arbeide med ulike taktarter og musikkens form og rytme. Det innebærer også regnskap og budsjettarbeid.

Å kunne bruke digitale verktøy i instruksjon og ledelse innebærer å planlegge, gjennomføre og dokumentere ved hjelp av tilgjengelig digitalt utstyr.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!