Læreplan i instruksjon og ledelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Instruksjon og ledelse

Ensembleledelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • instruere og lede kor og instrumentalensembler med et variert repertoar
 • formidle musikalske uttrykk
 • beherske grunnleggende takteringsfigurer
 • gi veiledning ut fra notebildet og egne intensjoner i en øvingssituasjon
 • lede øvelser for oppvarming, klang og intonasjon
 • bruke partitur som utgangspunkt for praktisk arbeid
 • velge repertoar for ulike ensembler og vurdere vanskegrad
 • beskrive ulike lederroller og drøfte forhold som er viktige for ledelse av musikkaktiviteter

Produksjonsledelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lede planlegging og gjennomføring av produksjoner
 • planlegge og vurdere repertoar, arrangement og presentasjonsform for ulike målgrupper
 • gi og ta konstruktiv kritikk og fremme samarbeidsevne, toleranse og flerkulturell forståelse i produksjonsledelse
 • gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltning av opphavsrett
 • gi eksempler på ulike muligheter for finansiering av produksjoner
 • bruke musikkfaglig kompetanse som grunnlag for næringsvirksomhet
 • bruke digitale verktøy i planlegging, dokumentasjon og gjennomføring av produksjoner

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!