Læreplan i instruksjon og ledelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Et levende musikkliv er avhengig av godt lederskap. Programfaget instruksjon og ledelse skal bidra til at det frivillige musikkliv tilføres kompetanse innen ensembleledelse og produksjonsledelse. Det skal også bidra til rekruttering til høyere musikkutdanning og ulike oppgaver innen ledelse og produksjon.

Instruksjon og ledelse skal legge grunnlag for den enkeltes utvikling som leder og formidler. Programfaget skal bidra til å utvikle evne til samhandling og til å forstå rollen som musikalsk leder og produksjonsleder på måter som fremmer et variert repertoar og allsidige musikalske uttrykk.

Det skal legges vekt på praktisk erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av musikkaktiviteter og produksjoner.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!