Læreplan i ergonomi og bevegelse, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS4-01)

Ergonomi og bevegelse 2

Dans, bevegelse og idrett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • vise et utvalg danseformer fra vår tid
  • vise ferdigheter i en individuell idrett og en lagidrett
  • vise evne til forpliktende samarbeid, toleranse og omsorg

Trening og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • praktisere og grunngi trening som er relevant for å fremme god helse
  • planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening som ivaretar grunnleggende prinsipper for trening, og som er relevant ut fra egne forutsetninger og mål
  • forklare og vurdere hvordan fysisk aktivitet påvirker livskvaliteten
  • anvende og dokumentere grunnleggende kunnskaper om anatomi og ergonomi i musikkutøvelse
  • planlegge, gjennomføre og vurdere tur i friluft med kart og kompass som hjelpemiddel

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!