Læreplan i motorsykkelfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MSY3-01)

Etter Vg3

Feilsøking og reparasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre service og reparasjoner etter fabrikantens anvisninger og gjeldene regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre en komplett motoroverhaling
 • feilsøke og reparere motorens tilsluttede komponenter
 • kontrollere, justere og skifte eksossystemer og tolke målinger av utslippsverdier
 • feilsøke og reparere kjøle- og smøresystemer
 • bruke måleinstrumenter for feilsøking av elektroniske komponenter
 • lese og tolke feilkoder fra diagnosesystemer
 • feilsøke på, reparere og justere forgassere og bensininnsprøytingssystemer
 • feilsøke på, reparere og justere tenningssystemer og start- og ladesystemer
 • feilsøke på, reparere og montere elektriske systemer
 • feilsøke på, reparere og justere drivverk
 • feilsøke på og reparere girkasser og skiftemekanismer
 • feilsøke på, reparere og justere bremsesystemer, clutch og variomaticsystemer
 • feilsøke på og reparere antispinn- og antiblokkeringssystemer
 • feilsøke på, reparere og justere forstilling, svingarmsystemer og fjæringskomponenter
 • kontrollere og måle chassis for å finne skjevheter og skader
 • måle og justere sporing og spissing
 • velge dekk i tråd med spesifikasjoner for kjøretøyet
 • skifte dekk og avbalansere hjul
 • teste kjøreegenskaper, sikkerhet og funksjoner
 • foreta små plastreparasjoner i tråd med anvisninger fra leverandører
 • innhente teknisk dokumentasjon på flere språk

Tilrettelegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for oppbygning og virkemåte for kjøretøyets ulike systemer
 • planlegge og tilrettelegge arbeidsoppgaver i tråd med prosedyrer og gjeldende regler
 • bruke verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven
 • tilrettelegge og utføre arbeidet i tråd bedriftens rutiner for orden og renhold
 • bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • velge oljer, kjølevæsker og bremsevæsker i tråd med leverandørenes spesifikasjoner
 • bruke måleinstrumenter og verkstedslitteratur i tråd med arbeidsoppgaver
 • bruke sikkerhetsdatablader
 • behandle miljø-, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer i tråd med gjeldende regler

Kunder og bedrift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle kunder i samsvar med normer for kundebehandling
 • gjøre rede for faktorer som påvirker lønnsomhet
 • gjøre rede for bedriftens organisasjon, oppgaver og ansvar
 • håndtere reklamasjoner i tråd med rutiner og gjeldende regelverk
 • drøfte faglige løsninger og lønnsomhet av reparasjoner med kunder, samarbeidspartnere og kollegaer
 • registrere og rapportere avvik i henhold til kvalitetssikringssystemer
 • utarbeide rapporter for utført arbeid

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!