Læreplan i motorsykkelfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MSY3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I motorsykkelfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i motorsykkelfaget innebærer å drøfte faglige løsninger og kvalitet på arbeider og tjenester med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Det innebærer også dokumentasjon av utført arbeid.

Å kunne lese i motorsykkelfaget innebærer å finne fram i lover og forskrifter og å forstå verkstedhåndbøker og logistikkrelaterte dokumenter på flere språk. Bruk av forskrifter for helse, miljø og sikkerhet inngår også.

Å kunne regne i motorsykkelfaget innebærer å beregne krefter og elektriske størrelser og å måle ut slitasje og tiltrekkingsmomenter. Regneferdigheter inngår også i aktiv feilsøking og reparasjon. Videre innebærer det beregninger knyttet til verksted- og lagerdrift.

Å kunne bruke digitale verktøy i motorsykkelfaget innebærer å bruke digitale og søkbare dokumenter, forskrifter og tekniske data. Videre innebærer det å bruke digitale hjelpemidler til feilsøking, reparasjon og dokumentasjon. Bruk av systemer for lagerstyring og bestilling av deler og materiell inngår også.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!