Læreplan i motorsykkelfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MSY3-01)

Hovedområder

Feilsøking og reparasjon

Hovedområdet omfatter service, reparasjon og feilsøking på ulike systemer i kjøretøyet. Det omfatter arbeider på mekaniske, hydrauliske og elektriske systemer og skadeoppbygging. Hovedområdet omfatter også helse, miljø og sikkerhet.

Tilrettelegging

Hovedområdet omfatter bruk av personlig verneutstyr, verkstedslitteratur og verktøy. Videre omfatter det systemforståelse og planlegging av arbeidet.

Kunder og bedrift

Hovedområdet omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre omfatter det bedriftens kvalitetssikringssystemer og kommunikasjonsverktøy. Bedriftens organisering og driftskostnader inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!