Læreplan i møbelsnekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MSF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omfatter hele arbeidsprosessen med utvikling av håndverksferdigheter i møbelsnekkerfaget. Bruk av ulike materialer, tradisjonelle og nyere metoder for sammenføyinger og ulike overflatebehandlingsteknikker inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter også bruk av databaserte maskiner og verktøy. Kvalitetskontroll og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår også.

Produktdesign

Hovedområdet omfatter utforming av produkter og tekniske løsninger ut fra skisser, modeller og arbeidstegninger. Valg av materialer og overflatebehandling tilpasset produkter og nasjonale og internasjonale standardkrav inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter også kommunikasjon med kunder og leverandører samt dokumentasjon og kostnadsberegning av egen produksjon.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!