Læreplan i møbelsnekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MSF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere, sortere og bearbeide materialer til gitte produkter ut fra treets struktur
 • lime heltre, laminere og finere platematerialer til produktemner
 • utføre tradisjonelle håndverksmessige sammenføyinger
 • bruke sammensettingsmetoder med ulike teknikker og materialer
 • framstille produkter og produktdeler ved bruk av tradisjonelle håndverktøy og maskiner
 • bruke datastyrte hjelpemidler og datastyrte maskiner i egen produksjon
 • klargjøre, tilpasse og montere ulike typer beslag
 • klargjøre egnet overflatebehandlingsmiddel og anvende ulike påføringsmetoder
 • kvalitetssikre egne produkter i henhold til tekniske krav og estetiske normer i møbelsnekkerfaget
 • vurdere behov for og utføre vedlikehold på maskiner, verktøy og utstyr
 • ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Produktdesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle produkter ved hjelp av skisser, modeller og digitale programmer
 • lage arbeidstegninger og velge produksjonsmetoder ut fra treets spesielle egenskaper
 • lese arkitekttegninger og velge produksjonsmetoder som tilfredsstiller krav og spesifikasjoner
 • velge egnede materialer og overflatebehandling til ulike produkter
 • velge beslag med egnet form og funksjon til ulike produkter
 • kommunisere med kunder og leverandører
 • dokumentere tids- og materialforbruk i egen produksjon
 • kalkulere og beregne pris på egne produkter
 • gjøre rede for aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven
 • gjøre rede for nasjonale og internasjonale standarder og kvalitetskrav til møbler og innredninger

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!