Læreplan i møbelsnekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MSF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I møbelsnekkerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i møbelsnekkerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med leverandører, kunder, medarbeidere og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å presentere eget arbeid.

Å kunne lese i møbelsnekkerfaget innebærer å bruke arbeidstegninger, manualer, brukerveiledninger, faglitteratur og beskrivelser.

Å kunne regne i møbelsnekkerfaget innebærer å beregne materialforbruk, timeforbruk, areal og volumenheter samt kostnader ved produksjonen. Det innebærer også å bruke geometri, funksjoner og likninger i tegning og konstruksjon.

Å kunne bruke digitale verktøy i møbelsnekkerfaget innebærer å anvende digitalt utstyr i arbeid med design, tegning og produksjon. Det innebærer videre å innhente informasjon, å delta i faglige nettverk, og å bruke digitale verktøy i presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!