Læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Mediespesialisering

Kreativ utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utvikle et selvstendig medieuttrykk gjennom utforsking, refleksjon og planlegging av medieprodukter i det valgte medieuttrykket
  • utvikle og argumentere for en idé, konkretisere og dokumentere idéens innhold, omfang og problemstilling
  • bruke, drøfte og utforske nyere trender, tidsaktuelle sjangre og andre virkemidler for å skape et målrettet og kreativt uttrykk
  • analysere egne og andres medieprodukter, og vurdere hvilken betydning sosial og kulturell kontekst har for produktets form, innhold og uttrykk
  • bruke ulike kilder til inspirasjon, innovasjon og ny kunnskap og utvikle strategier for problemløsing og læring

Mediepraksis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte, benytte og dokumentere faglig kunnskap, metoder og produksjonsformer fra idé til ferdig publisering
  • utvikle og tilpasse et innhold etter spesifikasjoner og tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og målgruppe
  • kommunisere og samarbeide med ulike faglige miljøer om produksjon og etterarbeid
  • drøfte om egen produksjon er i samsvar med bransjens kvalitetskrav og i tråd med etiske normer og juridiske regler
  • beregne og begrunne de økonomiske rammene for egen medieproduksjon

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!