Læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK8-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Mediespesialisering

Kreativ utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utvikle et selvstendig medieuttrykk gjennom utforsking, refleksjon og planlegging av medieprodukter i det valgte medieuttrykket
  • utvikle og argumentere for en idé, konkretisere og dokumentere idéens innhold, omfang og problemstilling
  • bruke, drøfte og utforske nyere trender, tidsaktuelle sjangre og andre virkemidler for å skape et målrettet og kreativt uttrykk
  • analysere egne og andres medieprodukter, og vurdere hvilken betydning sosial og kulturell kontekst har for produktets form, innhold og uttrykk
  • bruke ulike kilder til inspirasjon, innovasjon og ny kunnskap og utvikle strategier for problemløsing og læring

Mediepraksis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte, benytte og dokumentere faglig kunnskap, metoder og produksjonsformer fra idé til ferdig publisering
  • utvikle og tilpasse et innhold etter spesifikasjoner og tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og målgruppe
  • kommunisere og samarbeide med ulike faglige miljøer om produksjon og etterarbeid
  • drøfte om egen produksjon er i samsvar med bransjens kvalitetskrav og i tråd med etiske normer og juridiske regler
  • beregne og begrunne de økonomiske rammene for egen medieproduksjon

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!