Læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK8-01)

Formål

En spesialisering i et medieuttrykk skal legge grunnlag for kreativ formidlingsevne, selvstendig uttrykk og tekniske ferdigheter i et mediesamfunn i stadig utvikling. Medieutviklingen peker mot et større mangfold og nye bruksmønstre på en global arena. Samtidig gir ny teknologi mediebransjen nye aktører, samarbeidsformer og publiseringskanaler som stiller krav til et selvstendig uttrykk, kreativitet og kvalitet i konkurransen om oppmerksomhet.

Opplæringen i faget mediespesialisering skal bidra til å videreutvikle faglig refleksjon, kompetanse og tekniske ferdigheter eleven har tilegnet seg tidligere. Opplæringen skal fremme kreativitet, individuelle ferdigheter og refleksjon i hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Forståelse for bransjens kvalitetskrav og viktigheten av å jobbe i tråd med etiske normer og gjeldende regelverk står sentralt i opplæringen. Faget skal sette eleven i stand til å uttrykke seg innenfor ulike sjangre og bruke trender til inspirasjon i sitt eget uttrykksrepertoar.

Faget omfatter arbeidsoppgaver fra alle deler av en produksjonsprosess, og skal legge til rette for innovasjon og utvikling av strategier for problemløsing og læring. Opplæringen skal legge til rette for at eleven skal produsere kreative og individuelle medieproduksjoner med et klart mål og et personlig uttrykk. Opplæringen skal videre legge til rette for både samarbeid og individuell fordypning i eget fagområde.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!