Læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK8-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I valgfritt programfag tekst forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i mediespesialisering innebærer å formulere og presentere ideer, prosesser og produkter for oppdragsgivere og samarbeidspartnere ved hjelp av fagterminologi. Det innebærer også å utveksle erfaringer og kunnskap, og bidra med begrunnede tilbakemeldinger i faglige fellesskap.

Å kunne skrive i mediespesialisering innebærer å formulere tekster tilpasset ulike sjangre og målgrupper, og dokumentere idéutvikling, produksjonsprosess og ferdig produkt ved hjelp av fagterminologi.

Å kunne lese i mediespesialisering innebærer å vurdere, tolke og forstå kommunikasjon og virkemidler i ulike medieuttrykk og ulike sjangre. Det innebærer videre å forstå oppdragsbeskrivelser og bransjens terminologi.

Å kunne regne i mediespesialisering innebærer å kunne beregne økonomiske rammer for medieproduksjoner.

Digitale ferdigheter i mediespesialisering innebærer å bruke digitale verktøy til å produsere og publisere medieprodukter i henhold til regler for opphavsrett, personvern og publisering. Det innebærer også å videreutvikle tekniske ferdigheter innen programvare.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!